המהפכה השקטה ההגירה היהודית מהאימפריה הרוסית ‭1924-1875‬

גור אלרואי המהפכה השקטה גור אלרואי המהפכה השקטה ההגירה היהודית מהאימפריה הרוסית 1924-1875 מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים המערכת המדעית פרופ' ירחמיאל כהן ( יו"ח , פרופ ' דוד אסף , מר צבי יקותיאל , פרופ ' גדעון פוקס , פרופ ' שמואל פיינר , ד " ר אמנון רז קרקוצקין מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון עריכה לשונית : נועה שליטין הבאה לבית הדפום : יחזקאל חובב ספר זה יוצא לאור בסיוע משרד המדע , התרבות והספורט - מינהל התרבות והאמנויות אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח לשכת הרקטור מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי