מפתח שמות ומושגים

מפתח שמות ומושגים אבן , א' 180 " אגודת קרנגי" 134 ( ר' גם ארה"ב ) אוטומאטי , אוטומאטיזציה , אוטומאציה 92 133 98 אוטונומי , אוטונומיה 37 47 39 110 51 48 130 113 אוט 1 פי 182 142 183 אוכלוסיה , אוכלוסיות 61 73 54 41 36 86 69 62 100 95 109 104 101 113 110 128 126 120 118 114 136 132 140 138 170 168-165 148-145 143 174 172 188 180 176 196 194 203 אוניברסאלי 120 113 92 87 190 167 164 130 122 אוניברסיטה , אוניברסיטאות ( ר' גם חינוך גבוה ) 115 66 24 19 15 167 143 116 אוניברסיטת בר אילן 192 אוניברסיטת תל אביב 191 האוניברסיטה העברית 191 180 170 אוניפורמי , אחיד , אחדות 167 164 183-182 178 173 168 "אחדות בתוך שוני" 94 ( ר' גם ועדת הרביד ) אוריינטציה 182 117 183 אי שיוויון 171 166 144 103 73 59 18 איגוד בתי הספר התיכוניים 179  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן