חזון החינוך המקיף במערכת־החינון בישראל

חזון החינוך המקיף במערכת החינון בישראל תהליך הרפורמה החינוכית יוחל בעתיד גם על החטיבה העליונה של החינוך העל יסודי , כיתות י — ' י"ב , וחוק לימוד חובה חינם יורחב לגילאי . 18—16 גם חטיבה זאת תעוצב בדמותו של בית הספר המקיף ותהווה המשך אורגאני לחטיבות הביניים המקיפות . מהלכים אלה הם קריטיים לקיומה של חברה דמוקרטית חופשית במדינת ישראל וליכולתה להתמודד עם שני האתגרים העומדים לפניה מאז הקמתה , ושקרוב לוודאי תצטרך להתמודד עימם גם בעתיד : שיוויון ומצויינות . בית הספר המקיף , הנשען על הגדרות פופוליסטיות של החינוך העל יסודי , פותח אפשרויות רבות ומגוונות לפני שכבות רחבות של תלמידים . הוא מקדם את הצעירים בתחומי ההשכלה והחברה מבלי להערים מכשולים מלאכותיים בדרכם , ומבטל את המיתאם שנוצר במשך השנים בין היצגים לימודיים , מעמד חברתי ומוצא עדתי , על ידי יצירת תנאים נוחים יותר לפיתוח הפוטנציאל המירבי הגלום בכל אחד ואחד מהם . " הוא מבטל את המחיצות המלאכותיות בין המגמות העיוניות למגמות המקצועיות . בעבר נחשב בית הספר התיכון לנחלתם של בעלי פנאי שלא הזדקקו לעבודה לפרנסתם , ולעומתו בית הספר המקצועי לנחלתם של הע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן