הרפורמה בחינוך בישראל באספקלריה של חינוך מקיף

הרפורמה בחינוך בישראל באספקלריה של חינוך מקיף הרפורמה בחינוך , כמצע אידיאולוגי של תנועה חברתית , באה לידי מיצויה המלא במעבר ממערכת חינוכית כפולה ואף משולשת , המושתתת על בתי ספר חד סוגיים , למערכת חינוך מאוחדת , שבמרכזה בית ספר משותף לכל הילדים . גם במערכת החינוך בישראל פועל בית הספר המקיף והתפתחותו נמשכת זה כשלושים שנה , תקופה שניתן להבחין בה שלושה שלבים עיקריים , החופפים מבחינה כרונולוגית את שנות ה , 50 ה 60 וה 70 י 11 . 1 התפתחות החינוך המקיף בשנות ה 50 ראשיתו של החינוך המקיף בישראל בשנות ה , 50 עם הקמתם של אחד עשר בתי ספר על יסודיים בעלי אופי ניסויי , ששאפו לפעול על פי עקרונות החינוך המקיף . ""> מוסדות אלה מתחלקים לשלוש קבוצות עיקריות : באחת הקבוצות נכללים בתי ספר על יסודיים באזורי פיתוח , כמו למשל בתי הספר העל יסודיים בבאר טוביה ובבאר שבע , שהיו מוסדות החינוך העל יסודי היחידים בישוביהם . כאשר גבר הצורך לקלוט מספרים הולכים וגדלים של תלמידים , הם הגדילו וגיוונו את תוכניות הלימודים , כדי לענות על הצרכים החינוכיים והלימודיים של אוכלוסיות התלמידים שלהם . הקבוצה השניה של בתי ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן