שיוויון הזדמנויות במערכת־החינוך בישראל

שיוויון הזדמנויות במערכת החינוך בישראל אחד מעקרתות היסוד של תהליכי הרפורמה בחינוך הוא מתן הזדמנויות חינוכיות שוות לכל הילדים . הצורך במימוש עיקרון זה התעורר בחברה הישראלית החדשה מתחילתה , כתוצאה מן ההבדלים במשאבים התחיליים של קבוצות העולים השונות , שבאו אחרי הקמת המדינה וחוללו שינוי בהרכבה של החברה הישראלית % חלקם של יוצאי ארצות המזרח עלה , ואף כי העולים שביניהם לא היוו יחידה הומוגנית , « הרי הם גילו , במידות שונות , תכונות בולטות של חברה מסורתית ונבדלו מקבוצות העולים מארצות המערב ברמות ההשכלה וברמות המיומנויות הטכניות . הבדלים אלה נבעו מתנאי החיים של העולים בארצות מוצאם , שלא איפשרו להם אותה מידה של מודרניזציה ומוביליות חברתית , שהיו מנת חלקם של היהודים בארצות המערב בדורות האחרונים . כתוצאה מכך חסרו לרוב העולים האלה הכשרים , ההון והידע הדרושים להשתלבות פעילה בכל רמות הפיתוח של המשק הישראלי . עם שינוי המיבנה החברתי במדינה וגידול הדיפרנציאציה בעמדות התעסוקה וההכנסה , התרכזו העוליב מארצות המזרח בעיקר בעמדות התעסוקה הנמוכות , בעלות ההכנסות הנמוכות והסטאטוס המקצועי והחברתי הירוד . במשך השנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן