פרק חמישי מערכת החינוך בישראל באספקלריה של רפורמה חינוכית

פרק חמישי מערכת החינוך בישראל באספקלריה של רפורמה חינוכית עוד לפני הקמת המדינה גילתה החברה היהודית בארץ ישראל סימנים של מודרניזציה . חיי הישוב התבססו על כוחות חופשיים , שלא היו קשורים לקבוצות השתייכות קבועות , ונוצרו בהם טיפוסים שונים ונבדלים של ארגוני חברה . כן התקיימה בישוב פעילות מפלגתית , שהיתה מבוססת על בחירות חופשיות , וכל מוסדות החברה פעלו במסגרת ארגונים ביורוקראטיים 1 « הסדרים חברתיים אלה היוו תשתית לאדמיניס טרציה הריכוזית שנתגבשה עם הקמת המדינה , והיא שימשה מנגנון יעיל לביצוע החלטות הפוליטיקאים מחד גיסא , ולפיקוח שלהם על פעילות הביורוקראטיה הציבורית , מאידך גיסא . בדרך זאת הובטח מעבר רציף וללא משברים גדולים מן החברה שלפני הקמת המדינה אל החברה הישראלית החדשה . גם התפתחות מערכת החינוך בארץ ישראל , משלביה הראשונים בסוף המאה הקודמת , 2 מצביעה על איפיונים של מערכת חינוך מודרנית . הדאגה לחינוך תפסה מקום מרכזי בחברה מתחילת גיבושה , ועל החינוך הוטלו תפקידים חשובים לפיתרון הבעיות בתחומי החיים השונים . החינוך היה קשור מתחילתו לכל תחומי החיים האחרים — פוליטיקה , כלכלה , ריבוד חברתי — וה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן