תהליכי הערכה של בתי־ספר מקיפים

תהליכי הערכה של בתי ספר מקיפים פעילותם של בתי הספר המקיפים במערכות החינוך היא קצרת ימים מכדי שניתן לדון בתופעה בפרספקטיבה היסטורית . מיעוט הידע והניסיון בתחום חינוכי זה , כמו גם להט הוויכוח בעד ונגד הניסויים המתבצעים בו , נוטים להאפיל על המחשבה ההגיונית והשקולה . " גם התקציבים העומדים לרשות מחקר בתי הספר המקיפים הם מצומצמים ; אולם הקושי הגדול ביותר העומד על דרך המחקר בנושא זה , הוא חוסר הסכמה בין התומכים בחינוך המקיף לבין המתנגדים לו ביחס לקריטריונים הרלוואנטיים להערכת בתי הספר המקיפים . חסידי החינוך הסלקטיבי , שהם מתנגדי החינוך המקיף , טוענים כלפיו כי תוצאותיו הסופיות , ובעיקר הישגיו האקדמיים , אינם מספקים . באנגליה התפרסמה שורר , של "ספרים שחורים" 8 ך , המטילים על בתי הספר המקיפים את האחריות לירידת הסטנדרטים הלימודיים במדינה , ואף כי השפעתם של פירסומים אלה דלה למדי בשל אופיים הלא אקדמי , הרי הם משמשים בכל זאת מוקד , שמסביב לו מתרכזים כל אלה שהתאכזבו מהישגי בתי הספר המקיפים שם . ברוח דומה התריס ריקובר בארה"ב , י "אם בית הספר אינו מסוגל לפתח את הכוחות האינטלקטואליים של תלמידיו לרמה הפ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן