בית־הספר המקיף בפעולה

בית הספר המקיף בפעולה ייצורם המודל התיאורטי של החינוך המקיף במסגרת בית הספר נתקל בקשיים רבים , עד שנדמה כי המעשה החינוכי אינו מצליח להדביק את רמת התיאוריה שאותה הוא בא להגשים . יתר על כן , לפרקים נוצר הרושם שבית הספר המקיף נוקט פעי לויות חינוכיות הסותרות את מטרות החינוך המקיף , והופך לארגון הפועל נגד עצמו . התנהגות בתי הספר המקיפים ניתנת להסבר על רקע הסביבה החברתית פוליטית המקיפה אותם , וכן על רקע הדרישות המשקיות כלכליות שהם , כמו גם הטיפוסים האחרים של מוסדות החינוך העל יסודי , חייבים להתמודד עימן . בית הספר המקיף הוא יצירה טיפוסית של החברה המודרנית , שהטילה עליו את התפקיד להביא לרפורמה בחינוך ולדאוג למתן הזדמנויות חינוכיות שוות לכל ילדי החברה , במגמה להביא ליתר שיוויון חברתי . אולם הקונפליקטים שזוהו במסגרת תהליכי הרפורמה החינוכית — מגמות אליטיסטיות לעומת מגמות פופוליסטיות , ומגמות מריטוקרטיות לעומת מגמות שיוויוניות—מכבידים על עבודת בית הספר המקיף ומעכבים את מימוש החינוך המקיף במסגרתו . המגמות הסותרות נותנות את אותותיהן בתופעות שאין לבית הספר שליטה עליהן , אך גם בהתנהגויות ובתופעות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן