בית־הספר המקיף כדגם אידיאלי — Ideal type

בית הספר המקיף כדגם אידיאלי ideal type — בית הספר המקיף הוא תופעה חינוכית חברתית מורכבת , ובתי הספר השונים , המ כונים מקיפים , נבדלים זה מזה במידה כזאת שלא ניתן לדבר על בית ספר מקיף טיפוסי . אולם ניתן לזהות , בעזרת הספרות החינוכית הדנה בנושא זה , את המרכיבים המהותיים של בתי הספר המקיפים , ולבנות מהם תיאוריה על הטיפוס האידיאלי . « ( ideal type theory ) תיאוריה מסוג זה , בדומה לדגם האידיאלי , אינה מתממשת בפועל בצורה טהורה והד משמעית באף אחד מבתי הספר המקיפים , אולם היא מייצגת הרכבה אידיאלית של הערכים המרכזיים שמאפיינים טיפוס חינוכי זה . כל בית ספר מקיף אינדיווידואלי מהווה , איפוא , דוגמה שונה וייחודית של התופעה בכללותה , והמרחק בינו כטיפוס ריאלי לבין הטיפוס האידיאלי של בית הספר המקיף קובע את דרגת המקיפות שלו . בתי ספר מקיפים אינדיווידואליים , ובעיקר מערכות חינוך מרכזיות שהפכו בש למותן למערכות חינוך מקיפות , מבליטים במידה שונה מרכיבים מתוך התיאוריה של בית הספר המקיף , אף כי המרכיבים כולם מיוצגים במידה זאת או אחרת בכל מוסדות החינוך המקיף . ההבדלים בדגשים נובעים מהצרכים הייחודיים שהניעו א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן