התפתחות בתי־הספר המקיפים — רקע היסטורי

התפתחות בתי הספף המקיפים — רקע היסטורי רוב הארצות המפותחות באירופה המערבית 17 נמצאות בתהליך , שבו הן מחליפות את מערכות החינוך הדואליות ואף המשולשות , שהיו נהוגות בהן , במערכות של חינוך מקיף . אולם המדינות השונות נבדלות בקצב שבו מתבצע התהליך , כמו גם בדגשים שהן שמות עליו . מקור ההבדלים הוא בתנאים פוליטיים וכלכליים , בהשקפות סוציו פוליטיות על סדרי עדיפויות בחינוך , בקבוצות לחץ , ולפעמים בפקידות הבכירה שאמורה לבצע את השינויים . בשוודיה , למשל , שבה המטרות החברתיות והרצון ליצור אחדות חברתית ותרבותית חשובים ממטרות פדגוגיות טהורות , בוצעה הרפורמה בשלבים לפי שיטת "הרפורמה המתגלגלת , ( rolling reform ) '' שהיא רפורמה מתוכננת לטווח ארוך , אך מיועזמת בשטח בצעדים קטנים וחלקיים , תוך בדיקה צמודה לתוצאות . 1 ' 1 בגרמניה , לעומת זאת , שיעור הילדים גילאי , 15—13 הלומדים בבית ספר מקיף ( Gesamtschuie ) מגיע לשלושה אחוזים בלבד . התפתחות איטית זאת של הרפורמה בגרמניה ניתנת להסבר על ידי מדיניותה , שלפיה אין לשעבד חינוך לצורכי שינוי חברתי . 1 ' 1 הנהגת החינוך המקיף במדינות אירופה המערבית היתה מלווה בקשיים ג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן