היסודות הרעיוניים של תנועת החינוך המקיף

היסודות הרעיוניים של תנועת החינוך המקיף חוקרים שונים מבססים את הסבריהם לתופעת החינוך המקיף על הנחות תיאורטיות שונות . יש המבססים את הסברם על המגמות החברתיות והפוליטיות , המאפיינות את החברה המודרנית , שאימצה את הדמוקרטיה לא רק כדרך חיים פוליטית , אלא כפילוסופיה של חיים . להגשמת הדמוקרטיה נוקטת החברה מדיניות של רווחה חברתית , תוך מחויבות למלא את צרכיו של כל אחד על פי אמות מידה של צדק ושיוויון . היא מקפידה מאוד שלא לקפח אף אדם ולא לגרום לו עוול . דאגה מיוחדת נתונה בה לחלשים ולמקופחים , לזקנים ולחולים , ואפילו לאלה הסוטים בהתנהגותם מן הנורמות החברתיות המקובלות . שוב אין בה ביטחון ביחס לסיווג בני אדם לטי פוסים קבועים ומוגדרים , ובמקום הנטיה , שהיתה קיימת בעבר , לשבץ בני אדם במסגרת של קטיגוריות סטריאוטיפיות קבועות , גוברת המגמה לכבד את הייחודי שבכל אדם ולהגיש לו את מלוא הסיוע למימושו . בית הספר המקיף , השואף להגיע לשיוויון ולצדק בחינוך , עשוי לשמש מכשיר מתאים להגשמת שאיפותיה של החברה הדמוקרטית המודרנית . הרסן ° י , לעומת זאת , מאתר את הגורם להבנת התופעה של החינוך המקיף בקשר שבין המיבנה התעס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן