פרק רביעי בית־הספר העל־יסודי המקיף

פרק רביעי בית הספר העל יסודי המקיף בית הספר המקיף הוא הארגון החינוכי האידיאלי להשגת מטרות הרפורמה בחינוך ; הוא יציר החברה המודרנית והוא פועל במדינות העוברות את תהליכי הרפורמה . הקירבה בין עקרונות היסרר של בית הספר המקיף לבין אלה של הרפורמה בחינוך היא כה גדולה , עד ששני הביטויים — "הקמת בתי ספר מקיפים" ( prehensive going com- ) ורפורמה בחינוך — הפכו כמעט זהים . בית הספר המקיף בא להחליף את שני הטיפוסים המסורתיים של החינוך העל יסודי שנתגבשו במשך הדורות , בית הספר התיכון העיוני ובית הספר המקצועי . בתי ספר אלה הם מוסדות חד סוגיים , המכשירים במסגרות נפרדות אוכלוסיות תלמידים הומוגניות למדי לקראת מטרות אחידות , על פי תוכניות לימודים מותאמות להן . בית הספר התיכון העיוני מספק הכשרה תיכונית מלאה לבעלי המק צועות החופשיים בעתיד , הנימנים לרוב גם עם שכבת העילית החברתית . לעומתו , מספק בית הספר המקצועי הכשרה מקצועית ומעשית לעיסוקים ברמה נמוכה יותר ולעובדי עבודת כפיים , והלומדים בו משתייכים לרוב למעמדות החברתיים הנמוכים יותר . לעומתם , בית הםפר המקיף הוא מוסד חינוכי הפתוח לאוכלוסיות תלמידים רבות ומ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן