הדילמות של בית־הספר בעידן הרפורמה החינוכית

הדילמות של בית הספר בעידן הרפורמה החינוכית הוויכוח על דמותה התרבותית של החברה בעתיד מצד אחד , והזדקקותו של המשק המודרני לכוח אדם רב , מק * כיל ומיומן מצד שני , מציבים לפני בית הספר בחברה המודרנית שתי דילמות קשות : האחת נובעת מן הסתירה שבין תהליך הדמוקרטי זציה העובר על בתי הספר בעידן הרפורמה , ושבעקבותיו נקלטים בו המוני תל מידים , עד לשלבים הגבוהים של החינוך , לבין התפיסה המקובלת עדיין על רוב בתי הספר , ובעיקר על בתי הספר התיכוניים העיוניים , שלפיה תפקידם לשמור על ערכי התרבות שעברו מדורי דורות ולהעביר אותם לדורות הבאים , באמצעות טיפוח של שכבות אליטיסטיות צרות של תלמידים שנבחרו בקפידה . מקור הדילמה השניה בסתירה שבין הלחצים המופעלים על בית הספר מצד המשק המודרני לבין המטרות החינוכיות האינטרינזיות של בית הספר , שהרי המוסדות השונים של החברה המודרנית תובעים מבית הספר לא רק להכשיר עבורם כוח אדם מקצועי מעולה , אלא גם לשמש עבורם מכשירים של מיון התלמידים והערכתם , כדי שיוכלו לבחור מתוכם את אלה המתאימים להם ביותר . תביעות אלה עומדות בסתירה לשאיפות האינטרינזיות של בית הספר להעניק לתלמידים חינוך ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן