פרק שלישי בית־הספר בעידן הרפורמה החינוכית

פרק שלישי בית הספר בעידן הרפורמה החינוכית בית הספר בחברה המודרנית מיועד לסייע לילדים ולבני נוער לממש את הפוטנציאל הגלום בהם ולהכשיר אותם למילוי תפקידים בחברת המבוגרים . החברה המודרנית הטילה תפקיד זה על קבוצת אנשים מיוחדת , שקיבלה הכשרה מקצועית לחינוך ולהוראה . תפקידם של אלה — המחנכים והמורים — להקנות לתלמידים ידע ומיומנויות , כמו גם ערכים ודרכי התנהגות החשובים לחיים בחברה זאת : הכרה בחשי בות הגישה המדעית והרציונאלית לפיתתן בעיות , לדבקות במוסר אינדיווידואליסטי מלווה בשאיפה להישגיות גבוהה ; יכולת להכריע בין אלטרנטיבות ולבחור באל טרנטיבה הנכונה ; ויכולת ליצור יחסים חוזיים , לא אישיים , עם הזולת . הצעירים חייבים לרכוש עמדות יסוד אלה , כדי שיוכלו לענות בהצלחה על דרישות החברה התעשייתית לביצוע יעיל ומהיר של תפקידים , וכן כדי שיוכלו לבחור בצורה אינ טליגנטית ונכונה מתוך טווח האפשרויות הרבות שהחברה המודרנית מזמנת להם בתחומי החיים השונים . כן עליהם להסתגל למעבר מן החיים האינטימיים במסגרת המשפחה , המרוכזים סביב הצרכים האינדיווידואליים של כל אחד מחבריה , לחיים בחברה הרחבה , הנשלטים על ידי עקרונ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן