הערכת מדיניות הרפורמה בחינוך

הערכת מדיניות הרפורמה בחינוך ביקורת על מדיניות הרפורמה בחינוך נמתחת על ידי גורמים רבים , מהם פוליטיים ומהם מקצועיים . יש מבקרים המכוונים את דבריהם נגד מהות הרפורמה , מטרותיה והפונקציות שהיא ממלאה , והיו רוצים לעקור אותה מיסודה . אחרים מטילים ספק בהנחות היסוד שהרפורמה נשענת עליהן ואינם מאמינים בהצלחתה , ואילו סוג נוסף של ביקורת מופנה כלפי דרכי הביצוע של הרפורמה , המיבנים והמנגנונים שבמסגרותיהם היא מתבצעת ; מבקרים אלה גם מציעים פיתרונות לבעיות שהר פורמה מתלבטת בהן ודרכים לשיפורה . ביקורת מצד מחנות "קיצוניים" הביקורת על הרפורמה באה גם מצד שמרנים מבחינה פוליטית וגם מצד רדיקאלים . מפלגות הימין הפוליטי חוששות מהגברת מגמת הדמוקרטיזציה בחינוך , ובעיקר מלימודיהם של ילדים משכבות חברתיות נמוכות יותר במוסדות החינוך הגבוה , שמא ישמשו תהליכים אלה מכשירים לרפורמה חברתית . הם גם חוששים מפני הירידה ברמת החינוך , עקב פתיחותו לכל , דאגה ששותפים לה רבים מבין אנשי האוניברסיטאות , מורים ומנהלים של בתי ספר תיכוניים עיוניים . גם חוגי הכנסיה חוששים מפני הרפורמה בחינוך , שמא תגביר את תהליכי החילון בחברה ותשנה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן