עקרונות של ביצוע מדיניות הרפורמה בחינון

עקרונות של ביצוע מדיניות הרפורמה בחינון ביצוע הרפורמה החינוכית לובש במדינות השונות צורות שונות בהתאם לצרכים ולתנאים הספיציפיים של כל מדינה ; אולם ניתן לזהות שני תהליכי יסוד בכל הרפורמות החינוכיות : א ) דמוקרטיזציה של מערכת החינוך ; ב ) שינוי במשמעותה של עבודת בית הספר בכלל , ובעיקר של עבודת בית הספר העל יסודי . בתהליכים אלה מתלכדים שלושה ממדים החופפים מבחינה כרונולוגית : ( 1 הארכת שנות הלימוד במסגרת של חוקי חינוך חובה . ( 2 הרחבת מסגרות החינוך שמחוץ לחינוך חובה והחלתן על שכבות הולכות וגדלות של תלמידים . ( 3 הכללת פעילויות שמחוץ לתוכנית הלימודים ושירותי עזר שונים בתוכניות החינוכיות לימודיות של בתי הספר . ביצוע המדיניות של הרפורמה החינוכית מותנה בדמוקרטיזציה של מערכת החינוך , דהיינו פתיחתה לשלביה השונים , ובעיקר אלה מהם הכלולים במסגרת חוקי חינוך חובה , לפני כל הילדים ללא הבדל הבדל מין , גזע , עדה , דת , שכבה סוציו אקונומית ורמת אינטליגנציה ; להוציא אותם ילדים שבשל ליקויים גופניים או שכליים חמורים אינם מסוגלים להפיק תועלת מן הלימודים במסגרות החינוך הרגילות . ואומנם תהליך הדמוקרטיזציה החל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן