הנחות יסוד של הרפורמה בחינוך

הנחות יסוד של הרפורמה בחינוך תנועת הרפורמה בחינוך מתבססת על מספר הנחות יסוד , המנחות אותה בקביעת מטרותיה ובקביעת המדיניות החינוכית להשגתן . ההנחה העיקרית נובעת מערכי היסוד של החברה הדמוקרטית , והיא יסוד מוסד להנחות היסוד האחרות : כל ילדי האומה זכאים להזדמנויות חינוכיות שוות , וחובת החברה הדמוקרטית להציע אותן . הנחה זאת מנוגדת להנחת היסוד שהנחתה משטרים אוליגרכיים ואשר לפיה רק " מיוחסים" מעטים ראויים להשכלה . החברה הדמוקרטית המודרנית שואפת לכך שכל אזרחיה יהיו מחונכים עד גבול יכולתם , מכיוון שהיא ממלאת בכך את אחת מחובות היםוד שלה . נוסף על כך , ריבוי אנשים ברמות השכלה טובות מהווה תנאי חשוב להתפתחותה החברתית והכלכלית ולקביעת מקומה בזירה הבינלאומית . החברה המודרנית היא "חברה מחונכת" rwin — * Educated society — באיש המשכיל גורם מרכזי של החברה בהווה ומדד לקביעת הפוטנציאל המשקי , הצבאי והפוליטי שלה בעתיד . עד המאה ה 20 יכלה החברה להרשות לעצמה להתבסס על קומץ אנשים "מחונכים , " שנחשבו ל"ללא פרודוקטיביים" ונימנו עם מעמד בעלי הפנאי ; Scholars זאת משום שעיקר העבודה נעשה על ידי עובדי עבודת כפיים ;...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן