ציוני־דרך בהתפתחות מערכת החינוך הפורמאלי בתרבות המערב

ציוני- דרךב התפ תחותמערכת החינוך הפ ורמאלי בתרבות המערב התגבשות מערכת החינוך כהסדר פורמאלי במסגרות חברתיות יהודיות היא פרי התפתחות ממושכת ללא שינויים גדולים במשך הדורות . תחילתו של החינוך בהס דרים בלתי פורמאליים , שעל פיהם מילאו מסגרות חברתיות תפקיד זה אגב ביצוע תפקידים אחרים . מקורותיו של החינוך הפורמאלי בשינויים תרבותיים וחברתיים , שמנעו מן המסגרות החברתיות הקיימות , ובעיקר מן המשפחה , להכשיר את הצעירים לתפקידיהם בעתיד . אולם בתהילה היה החינוך הפורמאלי מצומצם והקיף קבוצות מיעוט קטנות ומיוחדות בכל חברה . בשלבים הקדומים ביותר נימנו עימן לרוב אנשי הדת ואנשי המינהל של החברות הקדמוניות , שהתפתחו בממדים נרחבים במצרים ובארם נהרים . קפיצה גדולה היתה משלב זה עד להתפתחות מעמדות גבוהים של בעלי השכלה , בציוויליזציות ההיסטוריות הגדולות . אלה פיתחו מסורות מפותחות ביותר של תרבות , שנתגלמו ביצירות שבכתב והפכו בסיס לחינוכו של מעמד העילית , בני החורין , שלרשותם היה פנאי , להבדיל מן העבדים . מטרת הלימודים היתה רכישת השכלה לשמה , מבלי שהיתה בה תועלת מעשית . אדרבה , החינוך המוסדי נתפס כאמצעי המשחרר מעב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן