זיקת־הגומלין בין החינוך הפורמאלי לבין החינוך חבלתי פורמאלי

זיקת הגומלין בין החינוך הפורמאלי לבין החינוך חבלתי פורמאלי זיקת הגומלין שבין חינוך לחברה באה לידי ביטוי גם בזיקה שבין סוגי החינוך העיקריים : החינוך המובדל במסגרת ארגונית יהודית , המכינה "החינוך הפורמאלי , " והחינוך המהווה םך הכל החוויות וההתנסויות הישירות של הילדים בחיים , המכונה " החינוך הבלתי פורמאלי" . 33 לדעת ברובכר , * פועלים שני סוגי החינוך במשך הדורות זד , לצד זה מתוך איזון פנימי והשלמה ביניהם : בת במידה שהחינוך הפור מאלי מתרחק במטרותיו ובתוכניותיו מהכנת צעירים לחיי היום יום ומתמקד יותר בתרבות הכתובה של העבר , עולה חשיבותו של החינוך הבלתי פורמאלי , ולהיפך : בה במידה שהחינוך הפורמאלי מתקרב יותר למצבים ממשיים של החיים ומידת הרלוואנטיות שלו לחיי היום יום של התלמידים גדלה , יורדת חל ^ יבותו של החינוך הבלתי פורמאלי . בימים הפרימיטיביים הקדומים ובחברות הלא כתביות , ( non-literate ) שהיו מבוססות על חלוקת עבודה משפחתית , לא היתה כמעט חשיבות להבחנה בין החינוך הפורמאלי ללא פורמאלי , בשל הקרבה הגדולה שהיתה בין "גבולות החיים" לבין " גבולות החינוך . " כל מה שהילדים היו צריכים ללמוד כהכנה לת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן