זיקת־הגומלין בין חינוך לבין תחומי חברה מרכזיים

זיקת הגימלין בין חינוך לבין תחומי חברה מרכזיים החינוך הפורמאלי , שהוא מיסוד החינוך בארגון חברתי נבדל , המתנהל על פי הסדרים ונהלים פורמאליים , הוא פרי התפתחות ממושכת , הקשורה לתהליכים מרכזיים בחברה , ובמיוחד לאלה הנוגעים ישירות למעשה החינוכי : התפתחות מערכות התרבות , שינויים במשטרים פוליטיים ובדפוסי כלכלה . תהליכים אלה בהתפתחותם ההיסטורית העלו את הדרישה להשוואת שירותי החינוך לכל חלקי החברה ורבדיה . חינוך ומערכות תרבות — מודל פרסונס פרסונס מתבסס על ההנחה , שהמיבנים העיקריים של מערכות התרבות קובעים את התנאים לחינוך . בחברות הלא כתביות , חקר מערכות החינוך הוא חלק מן העיסוק הנרחב יותר בתהליכי ההסתגלות לתפקידים המוטלים על כלל בני החברה , ולא עיסוק נפרד בתוכני תרבות ושימושיהם . תחילתו של החינוך כארגון מובדל קשורה בהתפתחות הלשון שבכתב , שיצרה את התנאים להעברת משמעויות התרבות וליכולת לשלוט בתוכניהן : אולם רכישת השליטה בלשון שבכתב , כמו גם רכישת השליטה בתוכני התרבות שבכתב , הם תהליכי למידה קשים יותר מרכישת מיומנויות דיבור בלשון האם , והם שהולידו את הצורך בהתמסרות מובדלת של המערך החינוכי . בחברות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן