לוח 3 אחוז הנחקרים שבחרו בגישה הלא-מוסרית לגבי כל אירוע ולפי קבוצות