שיפוט מוסרי של אירועים: השפעת הסיטואציה על השיפוט המוסרי

שיפוט מוסרי של אירועים : השפעת הסיטואציה על השיפוט המוסרי משה אדד ואברהם לסלוי מבוא בניתוח עיוני של תהליכי השיפוט המוסרי נוטים להבחין בין "מבנה , " המייצג את העקרונות הכלליים הקובעים את הראוי והבלתי ראוי , את הטוב והרע , לבין ה"תוכך , העוסק בכללי התנהגות מוגדרים הקובעים את האסור והמותר ( ניסן , . ( 1987 כללי התנהגות אלה נרכשים בתהליכי הסוציאליזציה ואינם קשורים בהכרח בהתפתחות הקוגניטיבית . התוכן המוסרי של האדם בנוי ממערכת הערכים הכללית , מנורמות חברתיות מקובלות ומנסיונו האישי . המבנה המוסרי עוזר לנו בהבנת התהליכים של השיפוט המוסרי , אך לא בהבנת ההכרעה המוסרית , מכיוון שאנשים הפועלים לפי עקרונות כלליים שונים עשויים לקבל הכרעה מוסרית דומה . התוכן המוסרי הוא הגורם המרכזי המשפיע על ההכרעה המוסרית . המחקר העוסק בתוכן המוסרי נמצא עדיין בראשיתו , אך במחקרים אחדים נמצאו רמזים המצביעים על השפעת התוכן המוסרי על תהליכי השיפוט וההכרעה המוסריים . מחקרים הראו שהמבנה המוסרי , שלפי טענת קולברג ( Kohlberg , 1984 ) אינו משתנה בעקבות שינוי הסיטואציות הנשפטות , הוא רק פן אחד בתהליך השיפוט המוסרי , ולסיטואצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן