לוח 3 ממוצעי שיפוטים של חומרת אלימות למטרת טרור ולמטרת שוד כפועל יוצא של מידע על נזק על־פי אוריינטציה פוליטית של מבצעי השיפוטים