לוח 2 ממוצעים וסטיות-תקן (הספרות המוקטנות) של ערכי MRd שהופקו משיפוטי אלימות למטרת טרור ולמטרת שוד על-פי אוריינטציה פוליטית של מבצעי השיפוטים ונזק