לוח 1 ממוצעי שיפוטים של חומרת אלימות למטרת טרור ולמטרת שוד כמועל יוצא של מידע על נזק על‭0-‬י אוריינטציה פוליטית של מבצעי השיפוטים