שיפוט מוסרי כאבן בוחן לבעיות הגדרה וזיהוי של טרור

שיפוט מוסרי כאב ן בוחן לבעיות הגדרה וזיהוי של טרור רות וולף ויובל וולף מחקר מדעי בנושא כלשהו חייב להתבסס על תשתית הגדרתית נאותה ברמה העיונית והביצועית כאחת . מבנים ( constructs ) מדעיים במדעי החברה קשים להגדרה , לפי שחלק ניכר מהם שאול ממתחים ומתפיסות הרווחים בקרב הציבור . הסטטוס ההגדרתי של המונחיים תוקפנות , אלימות ונטייה לאלימות בפרט , ולעבריינות בכלל , כמו גם הידע שנצבר תחת כותרות אלה , הינם דוגמות אופייניות לבעייתיות במונחי הגדרתה תופעה וזיהויה במציאות הנידונה ( וולף , . ( Wolf , 1995 ; 1985 גם לגבי טרור , שהינו מקרה פרטי של תוקפנות ואלימות , שוררת מידה לא מבוטלת של אי בהירות בנוגע לשאלה אם מדובר בתופעה עבריינית ייחודית , או שזו טכניקה עבריינית בלבד . השאלה היא : האם טרור כפוף לאותה חוקיות שמאפיינת פעולות אלימות בכלל , או שמא יש לו , לטרור , איפיונים ייחודיים ? ניסיון להתמודד עם שאלה זו מחייב לבדוק את האופן שבו תופעת הטרור מוגדרת ומאופיינת בספרות המדעית . סקירת ספרות מעלה הסכמה ניכרת באשר לקושי במציאת הגדרה נאותה לטרור 1980 ; Laquer , 1977 ; Plunchinsky , 1982 ; Prince , 1989 ; Prin...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן