תרשים 14 ערבים של יחס מוסרי ‭*jn*n (MRO‬ עגישה בפונקציה של גיל והיבט לגבי עשרים המשתתפים בגיסיי 2