תי ישים 12 ממוצעים של דירוגי ענישה לפי פרספקטיבי* הזמן ומידת הגזק לגבי עשרים המשתת0י0 בניסוי 2