תרשים 11 ממוצעים של דירוגי ענישה לפי גיל, מידת נזק והיבט לגבי עשרים משתתפים בניסוי 2