לוח 8 סטטיסטים של ניתוח שונות חמישה-גורמי לדירוגי הענישה לגבי עשרים המשתתפים בניסוי 2