לוח 7 ערכים של יחס מיסוי ‭(MM)‬ בשיטוטי ענישה אצל ילדי כיתה ו בתנאים השונים של חיבט וזמן