לוח 6 ערכים של יחס מוסר* ‭(MRi)‬ בשיפוטי עגישה אצל ילדי גן-חובה בתנאים השוגים של היבט חמן