תרשים 9 ממחנעים של ד>רוגי ענישה על־ידי ילדי גן־חובה בתגא* תגיסוי חשוכים