תרשים 8 ערכים של יחס מוסרי ‭(MRO‬ בדייוגי חומרה כפונקציה של גיל ושל פרספקטיבת הזמו לגבי ארבעים המשתתפים בניסוי 1