תרשים 7 ממוצעים של דירוגי חומרה לפי פרס0קטיבת הזמן וההיבט לגבי ארבעים המשתתפים בניסוי 1