תרשים 6 ממוצעים של דירוגי חומרה לפי פרספקטיבה הזמן ומידת הנזק לגבי ארבעים המשתתפים בניסוי ג