לוח 5 סטטיסטים של ניתוח שונות חמישה-גורמי לדירוגי החומרה לגבי ארבעים המשתת‭0>0‬ בניסוי 1