לוח 3 עיגימ של יחס מוסרי ‭(MRO‬ בשיפוטי חומרה אצל ילדי כיתה ג בתנאים השונים של היבט חמן