תרש‭3 0»‬ ממחנעים של דירוגי חומרה על-יד* ילרי כיתה ג בתנאי הניסוי השוניס