תרשים 1 ממוצעים של דירוגי חומרה על-ידי ילדי גן־חובה בתנאי הניסיי השונים