שיפוט מוסרי על־ידי ילדים: ניתוח במונחי פסיכודינמיקה יומיומית של האשמה

שיפוט מוסרי על ידי ילדים : ניתוח במונחי פסיכודינמיקה יומיומית של האשמה ליאור כהן רז , יובל וולף ורונית שרון גישת קוגניטיבית התפתחותית לחקר שיפוט מוסרי התיאוריה ההתפתחותית של פיאז'ה ( Piaget , 1932 , 1969 ) היא חלק מהמסורת הרציונליסטית של קאנט ורוסו . ( Weinreich-Haste , 1982 ) פיאז'ה הניח התפתחות שתחילתה קבלה של כוח וסמכות כמקורה של מוסריות "נכונה , " ושיאה כבוד הדדי ושיתוף פעולה , והבחין בין אופני שפיטה שונים המתאימים לשלבי התפתחותו של הילד . הוא גרס שילדים קטנים אינם מסוגלים להתייחס לצדדיו השונים של המעשה שהם שופטים , אלא רק להיבט הנראה לעין , שהוא תוצאת המעשה . לפיו , מושגיו של ילד רך לגבי יחס בין סיבה לתוצאה הינם מגיים . הוא אמור לשפוט אירועים שבהם אדם פועל באופן לא נכון מבחינה ערכית ( שיפוט מוסרי ) בהתבסס בעיקר על מידע בולט לחושים . פיאז'ה ותלמידיו העמידו השערה זו לבדיקה אמפירית באמצעות מגוון של שיטות , כגון הצגת שאלות תוך התייחסות לסיפורים שסופרו לילד . לפי התשובות האופייניות הוסק כי ילדים צעירים נוטים לשפוט על פי נזק , וכי נטייה זו מתמתנת עם חלוף השנים ומפנה מקומה לדגש על כוונה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן