בפתח השער שיפוט מוסרי: נושא קרימינולוגי או הטלאה נטולת זיקה של ממש לסטייה חברתית ועבריינות?

בפתח השער שיפוט מוסרי : נושא קרימינולוגי או הטלאה נטולת זיקה של ממש לסטייה חברתית ועבריינות ! מקובל להתייחס לקרימינולוגיה כאל מדע שעוסק בניסיון לתאר , להבין , להסביר ולמנוע עבריינות וסטייה חברתית , בעיקר מהיבט סוציו משפטי . מטבע הדברים הושם דגש בבני אדם המשויכים לאוכלוסיות שהינן מיוחדות על פי סיווג סוציולוגי כזה או אחר , כגון נוער שוליים , נוער עבריין , עברייני קריירה ואסירים . גם בנושאים כגון אלימות במשפחה גלומה השתמעות שמבצעי עברות כאלה הינם בחזקת אוכלוסייה מיוחדת , כמו גם קורבנותיהם . על רקע זה ניתן להבין את הנטייה להתייחס לשיפוט מוסרי כאל נושא חריג בהקשרים קרימינולוגיים קונוונציונליים או כאל חלק מניסיון של הטלאה נטולת בסיס מושגי ( ראה הקדמה לספר זה . ( גישה כזאת כלפי הנושא של שיפוט מוסרי הינה מוצדקת לכאורה , לפי שסוג כזה של שיפוט אינו אופייני לאוכלוסייה מסוימת ואפילו אינו שכיח באוכלוסייה כלשהי יותר מאשר באוכלוסיות אחרות . זאת בעיקר לפי ששיפוט מוסרי הינו תוצר הכרחי של חיברות , ולפי שקשה למצוא מי שמכבש החיברות פסח עליו / עליה . חיברות אמור לעצב אצל הפרט , בהתאם להקשר הפרימורדיאלי , מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן