תרשים 1 התפלגות ההסברים לגבי החתימות השקריות (על גבי הרצף)