תרשים 12 שיפוט אשמה על־יד* אסירים שהגיבו על שאלון בתגאי מידע מלא לצורן בדיקת כלליות של משקלו היחסי של הביטחון