תרשים 11 שיפוט אשמה על-ידי אסירים שהגיבו על שאלון בתנאי מידע על כיתה ונזק לגבי אירועים שלא עורבבו עם פריטי המודל התלת-גורמי