תרש‭10 0>‬ שיפוט אשמה על-ידי נבדקים נורמטיביים שהגיבו על הצגה מוסרטת בתנאי מידע מלא ומידע חסר לצורן מבחן החצייה לגבי אירועים שעורבבו עם פריטי המודל התלת-גורמי