תרשים 9 שיפוט אשמה על-ידי נבדקים נורמטיביים שהגיבו על שאלון בתנאי מידע מלא ומידע חסר לצורן מבחן החצייה לגבי אירועים שעורבבו עם פריטי המודל התלת-גורמי