תרשים 8 שיפוט אשמה על-ידי אסירים שהגיבו על שאלון בתנאי מידע מלא ומידע חסי לצורך מבחן החצייה לגבי אירועים שעורבבו עם פריטי המודל התלת-גורמי והוצגו ללא היבט שיפוטי