תרשים 6 שיפוט אשמה על ידי אסירים שהגיבו על שאלון בתנאי מידע מלא ומידע חסר לצורן מבחן החצייה לגבי אירועים שלא עורבבו עם פריטי המודל התלת-גורמי