תרשים 5 שיפוט אשמה על ‭*r*‬ אסירים שהגיבו על שאלון בתגאי מידע מלא ומידע חסר לצורן מבחן החצייה לגבי אירועים שעורבבו עמ פריטי המודל התלת־גורמי